DOKUMENTACJA I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 "TĘCZOWE" W TURKU
OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2021r.

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PANDEMII COVID-19

OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW