W środę 3 listopada grupa IV wybrała się na wycieczkę do Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku.

straz19C4786BB 0AAD C548 1D4D 991C42AC66EFstraz228031BB0 92F8 6064 77F3 E50544F19F6Bstraz3019176C9 0C20 E110 9D6F E53E7693A639straz48F47AD14 5920 E63E 49A8 1FFF9B56C692straz5FF4DF577 47A7 A96C C96E C51B53FFAAA1straz64F422A05 2D0C F66B 23E0 74FA5FB2ED1Fstraz7AAD08A5F DE7E 824A BF8C DBA67A126574straz8BD2E7AAB 901B A22E 7A08 3290C1496100straz92D03CEF6 E83C 74F7 244B 98F5FB389345