ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

zycz11043075B FB8F C87A 4F06 31348788A139zycz267083227 46F9 2E67 43B4 7383895A4CB9zycz328BF05B2 D058 4768 4FBB EB5C652DFF5Czycz435D99CC1 F53D 1739 C397 40D00BB3F084zycz5CE0FC557 B301 B0B4 FE36 271E85C7497Bzycz61F6ECE75 F74B 6B53 2558 E724F1208FA9zycz7800A88AC 4900 F749 DA42 A7D167C70975zycz8EEB83329 B283 B638 407D 231845AE4E6Azycz9070ADF52 23B1 4004 1ACE 92B4F99161AFzycz10F199536F CA23 6B27 594D 2EFDE3377403zycz1157DF5EF9 952B 991B 9880 2BFF59715478zycz123A8309CD 24CD EB5A 3009 8B0918A948DCzycz13AACFC48C 5CF7 A552 F654 5C336BB116FF

18.11.2021r.
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PELENIA
#NIEPAL!!!

 pal1FD12D0A5 EE7A 8DC8 B9CC 38B82A89BD4Epal215154B69 F4E3 9593 E717 D430DB2E9CB2pal3EF6FB170 C5BD 16DE 4C5A 48B19237D1BCpal42A05FFBE D78F 3D78 834B 2557A97DDBB0pal5769D141B 4FDF 3878 A15F 1DBB69BA0E75pal625261F73 7EE3 480A E122 C4B6E2E2E5C3pal77AD06E28 905E 7504 80DE D9390A3B8AA1pal8209359C8 1518 5609 4479 9B58E1A50968pal9472F81DC 57CB 0AB5 B1EB 2CA117C2505Apal10542FD10D 03C5 515E 98B7 300F4DEC0F08pal1150575445 8CBA 2564 4B5F 0A45CD302F7Dpal129A58EC8B 81F5 BE60 D5CC BE1E1F58E1B2pal13EB4753E9 AFD1 7779 96AB AB143C8A30A4

#SzkołaDoHymnu

10 listopada 2021r. nasze przedszkolne po raz kolejny włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji MEN #SzkołaDoHymnu. Równo o 11.11 wszystkie grupy wiekowe (ze wzgldu na panującą pandemię każda grupa w swojej sali) zaśpiewały hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego.

niepo1C864F618 BDC5 91C5 29CA 6462A818EBBCniepo21B4E9371 9959 6504 A9D0 C0D9D8FA740Dniepo3E2EEAEC8 148F D939 A9ED C0DA3D019C84niepo4A5F4E775 F011 5B00 1C22 209D4D13BBDBniepo588DEE979 A333 7F23 DC06 3746EBF5E1C8niepo6031BC264 8728 4E2B 0043 021263990E61niepo7BD71A017 2908 7077 3DE6 A0ADB73E6F10niepo86A683BB2 BDCB 93AE F7EC A778C22FA882niepo931DE4F8E A83D D388 8CE4 EAD29B769D4Fniepo10AF9DD215 3529 6AB7 D2CF E7DDB6118C07niepo116AC2DB2E 6A85 0625 33D0 323B4ADB1481

W czwartek 4 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek.

baj1CF491215 F5B7 56E8 5035 E0A6A88D49B2baj265DB85E0 CBC0 C16F CF47 FC5CECEE82DFbaj372225AC9 4FB9 9216 43D9 1F9B304F9E80baj45DA22905 86B9 3294 81D8 DFF387E6572Abaj5023ED893 6C94 2AD2 CEBC D781C5BAD814baj6E23B1C19 A505 9CA9 EC70 67947AC9DFF0baj73E4D041C 6B9B 55B2 DF25 1CB4351360A7baj82C9E170A 7E7D 97CC 5DCB F158D119C88Fbaj9B285CEF4 D9F8 52E7 7319 1F72F95655CFbaj1059786A6B 14EC C20F B102 C55501660FE5