"Poeci bawią dzieci" - inscenizacje wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej w wykonaniu pracowników i rodziców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

poeci1182BA2E4 B7F9 54F4 84F2 6234C925F0D4poeci2C5E16EAB 2473 CE29 5DE6 72CF09E1EAC9poeci3710BD737 A9F0 AC45 EDD2 6023325B9DB3poeci46A2DC4A1 7D48 1AC9 E08C 162CD710E3EFpoeci50C5607B4 CF91 4743 2AC3 E373DAA49368poeci6C4A3FF3F D58A 23EC 1240 446DD6008F77poeci74406E2DC F96E 2BDB 4133 4ACE4D1A2166poeci8C20704D3 8BFD 596A 3A32 590C98F71B72

dd1E4375B40 1FA4 ECF8 D95C 602EC45F2A7Edd22C14F811 0FAE 2134 2849 2268F48B592Edd3773CB012 B68A 53F0 7CDF 2623E3951CE6dd4D4F4B543 AF11 F63C ED42 42924FF45176dd5ACE7B13F DF0C 82F9 9675 B317FF4BB4E6dd6F4E6F54C 693F EEAF BA63 1E247E759383dd7613FF534 EA5F 55EB D3B0 91F018CD5F3Bdd8847D5693 0046 75B6 14FC E1439DF3585Fdd915782D51 3FF4 BC3C 9B71 F863CEF1A214dda2CC6C3AA C9DE 4B6B 3918 E78C37206C77ddb818D3F74 D6CE DC46 71A8 DCBC360A0058ddc923D0755 7528 D99D 7931 57E6CDCE5991ddd7FD83614 8D6E E454 17FC 8210622BBF04dde7D5BACEB 2651 8C18 A32B 01AE3B3CAA1Eddf698CBF30 9E2E F0FC 988A E6AAE20A2D19ddg822E1F3C ED6F F721 AFA0 CF3C636CAAD9ddh8D956217 4835 C9D1 C1D0 C8208DB83749ddiE71F4B76 0072 96BD 5401 191C38209BE5ddj25E71451 9754 81BA 939A C141F1888ED0ddk70E1D12D 22B8 4CA1 7288 5C9ADE0B8A46ddl06499089 40D0 44E6 1195 3D4E17AA338FddmF57A286A 9356 DA0F EED4 99ADF72AAC86

technikum1795FFF78 7B15 8426 B958 F19426350FE0technikum2A5FCA1CD 68A6 0B65 6211 4FB174859A4Dtechnikum36ED69904 9E78 3FBE 8810 FFF971FDBDABtechnikum4E13FA67B DB11 09FB 79A3 06845D9F24D3technikum556D9662C 30BF 5667 260B B55490185B2Etechnikum695DDB34E A8EA 37AC 18CE F3F35BDF8DF1

Z okazji Dnia Samorządowca najserdeczniejsze życzenia
składają dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 4 „Tęczowe” w Turku
.
kartka ds zdjecieEF1E6EF8 6584 BE5B 1AED 7671377BDA13ds1FEB0E008 E759 C938 456B 78C70C00E649