EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

eko100F30E7A 0839 DC00 56ED 0D48AA2936E5eko22601F7FC 3B9F F149 44EB 5EDA7B44AA4Deko371083651 A8C5 2F14 8BA2 CC6C4A411B4Eeko4B33AD845 855D 4A14 2215 5A79D1372B62eko5487AF1B1 007B 926E 68F2 F5537B0AA45C

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

mis19D5EB5AF 3831 40CE 98DD 0F244743EC8Emis238BE2B9C 7C84 A441 CB21 E4A35A173798mis3F29D821E 1ABE CD83 F5DD 0FE74961C64Amis4B3820B4A ED75 D72C 3AEB 673ACC036B7Fmis59322E1F9 2F3A 2B1C 3150 65722E5DB78B

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

zycz11043075B FB8F C87A 4F06 31348788A139zycz267083227 46F9 2E67 43B4 7383895A4CB9zycz328BF05B2 D058 4768 4FBB EB5C652DFF5Czycz435D99CC1 F53D 1739 C397 40D00BB3F084zycz5CE0FC557 B301 B0B4 FE36 271E85C7497Bzycz61F6ECE75 F74B 6B53 2558 E724F1208FA9zycz7800A88AC 4900 F749 DA42 A7D167C70975zycz8EEB83329 B283 B638 407D 231845AE4E6Azycz9070ADF52 23B1 4004 1ACE 92B4F99161AFzycz10F199536F CA23 6B27 594D 2EFDE3377403zycz1157DF5EF9 952B 991B 9880 2BFF59715478zycz123A8309CD 24CD EB5A 3009 8B0918A948DCzycz13AACFC48C 5CF7 A552 F654 5C336BB116FF

18.11.2021r.
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PELENIA
#NIEPAL!!!

 pal1FD12D0A5 EE7A 8DC8 B9CC 38B82A89BD4Epal215154B69 F4E3 9593 E717 D430DB2E9CB2pal3EF6FB170 C5BD 16DE 4C5A 48B19237D1BCpal42A05FFBE D78F 3D78 834B 2557A97DDBB0pal5769D141B 4FDF 3878 A15F 1DBB69BA0E75pal625261F73 7EE3 480A E122 C4B6E2E2E5C3pal77AD06E28 905E 7504 80DE D9390A3B8AA1pal8209359C8 1518 5609 4479 9B58E1A50968pal9472F81DC 57CB 0AB5 B1EB 2CA117C2505Apal10542FD10D 03C5 515E 98B7 300F4DEC0F08pal1150575445 8CBA 2564 4B5F 0A45CD302F7Dpal129A58EC8B 81F5 BE60 D5CC BE1E1F58E1B2pal13EB4753E9 AFD1 7779 96AB AB143C8A30A4