Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3,4 – letnich

 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

600 - 700

1

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

700 – 750

0.50’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

750 – 800

0.10’

Ćwiczenia poranne /zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

800 -  815

0.15’

Czynności higieniczno-porządkowe

815 – 845

0.30’

Śniadanie

845 – 900

0.15’

Czynności higieniczno-porządkowe

900 – 930

0.30’

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930 - 1015

0.45’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi

1015 - 1115

1

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1115 - 1130

0.15’

Czynności higieniczno- porządkowe

1130 - 1200

0.30’

Obiad 

1200 - 1210

0.10’

Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom

1210 - 1340

1.30’

Wypoczynek na leżakach 

1340 - 1400

0.20’

Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

1400 – 1430

0.30’

Podwieczorek

1430 – 1440

0.10’

Zabawa  dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

1440 – 1530

0.50’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt         w ogrodzie.

1530 – 1615

1.15’

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

 
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 –letnich

 

 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

 

600 - 700

1

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

700 – 750

0.50’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi 

750 – 800

0.10’

Ćwiczenia poranne

800 – 815

0.15’

Czynności higieniczno-porządkowe

815 – 845

0.30’

Śniadanie

845 - 900

   0.15’

Czynności higieniczno-porządkowe

900 - 1000

1

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1000 – 1045

  0.45’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi

1045 – 1115

0.30’

Spacer, obserwacje przyrodnicze

1115 – 1130

0.15’

Czynności higieniczno-porządkowe

1130 – 1200

0.30’

Obiad 

1200 – 1230

0.30’

Bajkoterapia / czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające

1230 – 1300

0.30’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi, kółka zainteresowań

1300  – 1345

0.45’

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1345  – 1400

0.15’

Czynności higieniczno-porządkowe

1400 – 1420

0.20’

Podwieczorek

1420 – 1440

0.20’

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

1440 – 1500

0.20’

Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.

1500 – 1615

1.15’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom                       i  zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca                 z dziećmi/pobyt w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci