Zajęcia z języka angielskiego

Mają na celu przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Istotą jest wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, wypowiadają się w języku obcym, powtarzają wierszyki, śpiewają piosenki i słuchają krótkich historyjek. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu dla dzieci 3,4,5,6-letnich. Zajęcia prowadzone są przez Panią Magdalenę Rohn. Zajęcia są bezpłatne.

 

Zajęcia z logopedii

Odbywają się raz w tygodniu dla dzieci 6-letnich, prowadzi je logopeda Pani Anna Włodarczyk. Zajęcia prowadzone są indywidualnie po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych i konsultacjach z rodzicami. Głównym celem zajęć logopedycznych jest wczesne wykrycie wad wymowy oraz terapia logopedyczna. Informacje o postępach dziecka przekazywane są rodzicom na bieżąco. 
Dla dzieci młodszych zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez Panią Annę Włodarczyk. Są to ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe, korygowanie wymowy zaburzonych głosek, rozwijanie słownictwa, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Zajęcia są bezpłatne.


Zajęcia z kodowania

Odbywają się raz w tygodniu dla dzieci 6-letnich, prowadzi je pani Beata Mnich. Głównym celem zajęć jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. Zajęcia są bezpłatne

 

Gimnastyka korekcyjna

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej służy wspomaganiu prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka, kształtowaniu prawidłowej postawy oraz eliminowaniu błędów w postawie dziecka. Celem głównym jest troska o harmonijny rozwój organizmu, utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia na terenia przedszkola prowadzi pani Katarzyna Szymczak.

Zajęcia specjalistyczne

W przedszkolu prowadzone są zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z dziećmi, które wymagają wsparcia, posiadają opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są w indywidualnie z dzieckiem lub w małym zespole. Z przedszkolakami w zależności od potrzeb pracuje terapeuta pedagogiczny, logopeda i pedagog specjalny. Specjaliści dysponują fachową wiedzą i różnorodnymi pomocami dydaktycznymi. Do dyspozycji dzieci jest tablica multimedialna oraz komputer z programami dedykowanymi dzieciom w wieku przedszkolnym.
Specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, nauczycielom i rodzicom.

W przedszkolu organizowane są następujące rodzaje zajęć:

  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • zajęcia wspierające rozwój z pedagogiem specjalnym