Zajęcia z języka angielskiego

Mają na celu przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Istotą jest wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, wypowiadają się w języku obcym, powtarzają wierszyki, śpiewają piosenki i słuchają krótkich historyjek. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu dla dzieci 3,4,5,6-letnich. Zajęcia prowadzone są przez Panią Magdalenę Rohn. Zajęcia są bezpłatne.

 

Zajęcia z logopedii

Odbywają się raz w tygodniu dla dzieci 6-letnich, prowadzi je logopeda Pani Magdalena Pikuła. Zajęcia prowadzone są indywidualnie po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych i konsultacjach z rodzicami. Głównym celem zajęć logopedycznych jest wczesne wykrycie wad wymowy oraz terapia logopedyczna. Informacje o postępach dziecka przekazywane są rodzicom na bieżąco. Zajęcia z panią Magdaleną Pikułą odbywają się raz na dwa tygodnie.
Dla dzieci młodszych zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez Panią Iwonę Jastrzębską. Są to ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe, korygowanie wymowy zaburzonych głosek, rozwijanie słownictwa, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Zajęcia są bezpłatne.


Zajęcia z kodowania

Odbywają się raz w tygodniu dla dzieci 6-letnich, prowadzi je pani Beata Mnich. Głównym celem zajęć jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. Zajęcia są bezpłatne